เสิร์จเอ็นจินมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (RERU Search Engine)

           


ตัวอย่างการกรอกคำค้น (1)  ข่าว+การศึกษา หมายถึง ค้นหาเว็บเพจที่มีคำว่า  "ข่าว" และ "การศึกษา"   หรือ  "ข่าวการศึกษา"
(2) ข่าว การศึกษา หมายถึง ค้นหาเว็บเพจที่มีคำว่า  "ข่าว การศึกษา" Web master : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา อีเมลล์ :  kasam_com@hotmail.com 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  || สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  || http://cheawchan.reru.ac.th  
ผู้เยี่ยมชม
: 49723